В рамките на изминалата учебна година, децата от 3-в клас работиха по проект „Моето списание на немски език - Funkel Magazin“. Целта беше да се споделят добри идеи, да се насърчи и да се поощри ентусиазмът на учениците, да създават и да бъдат креативни. Всеки ученик рисува, писа за своето семейство, своето училище, своята градина, забележителностите в своя роден град и други теми. Проектът “Моето списание на немски език - Funkel Magazin“ е начинание, което промени облика на класа в класната стая. Даде възможност на учениците да се докоснат до училищното битие на децата от Германия и да го сравнят с това на децата от България.. Накара ги да учат , да мислят и да творят заедно. Децата станаха по-отговорни и по-заинтересовани. Станаха по-толерантни и способни да работят по общи теми в групи. А заедно с това се забавляваха.

Събраните през учебната година списания ви представяме и в електронно издание.

Next Post