Съобщение

Уважаеми родители, Родителската среща за 8 клас ще се проведе на 07.09.2023 год./ четвъртък/ от 18 часа. 8 а клас в кабинет- 219, 8 б клас в кабинет – 220. ОЧАКВАМЕ ВИ !

Списък на учениците:

Учебници

За профил "Софтуерни и хардуерни науки" 55.СУ има сключени договори за сътрудничество с Технически университет-София, Университета за библиотекознание и информационни технологии,Химикотехнологичен и металургичен университет, които осигуряват преференциален прием за нашите възпитаници след завършване на средното им образование.
Университетски преподаватели от УНСС, УНИБИТ и ТУ обучават нашите ученици по профилираните предмети във всички етапи на обучението.

Уважаеми родители на бъдещи осмокласници, С разпределението на учениците по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете в посочените списъци: * [8 а](8a.pdf) * [8 б](8b.pdf) В изпълнение на [Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 26.08.2021 г.)](https://www.mon.bg/upload/27541/nasoki_school_26.08.2021.pdf) на МОН, родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН на 9 септември, от 18ч. на посочените линкове: * [Родителска среща- 8 а](https://meet.jit.si/55su-8a-klas) * [Родителска среща- 8 б](https://meet.jit.si/55su-8b-klas) Линковете ще бъдат активни от 17.30ч. на 9 септември 2021г. ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят [ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Xi6nOQxcWMFoCf-IFhlci4nL_MXUB45pHLWOXRDFu9SIvw/viewform?usp=sf_link). На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom. **Уважаеми родители и ученици,** Уведомяваме Ви, че за учебната 2021/2022г., след трето класиране в 55.СУ има 1 свободно място. **Попълване на незаетите места след трето класиране:** * 02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране; * 07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 55.СУ „Петко Каравелов“; * 07.09.2021г.– класиране на подадените заявления; * 08.09.2021г. от 9.00 до 12.00ч.– записване на приетите ученици. **Необходими документи за участие в четвърто класиране:** 1. Заявление до директора по образец; 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал; 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал; 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС В 55.СУ
1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/НЕ
Профилиращи предмети
Балообразуващи оценки
2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/РЕ
Профилиращи предмети
Балообразуващи оценки

Нашите ученици ще се обучават в новоизградения иновативен STEM център "ROBOLAB" в направленията роботика, приложно програмиране и изкуствен интелект. Профилираните предмети се провеждат от високо квалифицирани университетски преподаватели от УНСС и УНИБИТ.

За учениците профил “Софтуерни и хардуерни науки“ центърът създава условия за работа за създаване на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Обучението в него симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н.

В STEM центъра ще могат да:

  1. Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2023/2024г.
  2. Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2023/2024 година
  3. Училища за приемане на заявления за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици,
  4. Информация за родители и кандидат-гимназисти
  5. Онлайн кандидатстване след 7 клас
  6. Информация за класиране
  7. График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ - НЯМА