Обяви

Заповед №330-1587/13.09.2018г.

Протокол №1

Заповед на директора на 55.СУ за определяне на спечелилите конкурса кандидати

Протокол №1 на комисия определена с заповед №276-1533/20.08.2018г.

Заповед на директора на 55.СУ за определяне на спечелилите конкурса кандидати

Протокол №1 на комисия определена с заповед №212-1469/12.07.2018г.

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за изпълнители осъществяващи извънкласни дейности

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.

Приложение 1 – проект на договор

Приложение 2 – услуги предоставяне от обчинските училища на територията на СО

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласна дейност за учебната 2018/ 2019г.

55 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебната 2017/ 2018г.

Договор