Родители

Английски език – Луис Карол

График на часовете

Луис Карол ООД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по англ. език за уч. 2018/2019г.- „Луис Карол“ GSM: 0899 828 616


Английски език – ПРЕСТИЖ

График на часовете

Езикова школа ПРЕСТИЖ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 пъти по 2 учебни часа седмично тел: 02 988 16 59, GSM: 0898 616 513


Английски език - Фарос

От тази учебна година училища Фарос предлагат и интензивно обучение по английски език, за учениците на 55-то училище, от 1-ви до 5-ти клас.

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която над 27 години се развива изключително успешно на българския пазар. Доказателство за безкромпромисното качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове е сертификатът за качество ISO 9001:2015 и нашата лицензия за подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж. Училища Фарос са част от E.G. Strategakis Group – образователна институция с дейност в 10 европейски държави. Всяко дете, преминало курса на обучение, е щастливо да получи сертификат, обвързан с Европейската езикова рамка, съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН.

В момента, училища Фарос организират и провеждат обучения по чужди езици в 26 общински училища в София, както и други в страната.

Предлагаме Ви:

 • Интензивно обучение по английски език – 1,5 астрономически часа всеки учебен ден, в следобедните часове, по време на занималнята, в рамките на учебната година.
 • Иновативни учебни системи на водещи издателства (MM Publications, Longman). Комплект от учебни материали, включващ учебник, учебна тетрадка, граматика или тестова книжка за подготовка за изпитите на университета Кеймбридж, адаптирани художествени книжки за четене, интерактивна он-лайн система за обучение – BELT (blended learning).
 • Подготовка за изпитите на Cambridge Assessment English, част от университета Кеймбридж, която е интегрирана в нашата учебна програма и е без допълнително заплащане. Изпитите са под формата на тест, състоящ се от три части- Слушане; Четене и Писане; Говорене и създават спокойствие и увереност у децата, поставени в изпитна обстановка.
 • Високо качество на обучение.
 • Преподаватели специалисти в работата с ученици от 1- 7 клас.
 • Непрекъснат контрол над учебния процес. Обратна връзка с родителите, открити уроци, родителски срещи, събития и празници.

Интерактивните методи, разнообразните проекти и дейности в класната стая създават непринудена и стимулираща учебна среда, в която учениците бързо и лесно усвояват новите лексикални и граматически конструкции по естествен и ненатоварващ за тях начин.

Методиката и учебните ни системи са внимателно подбрани, така че не само да съобразяват възрастовите особености на учениците, но и да изграждат у тях умения за 21-ви век.

Таксата за цялата учебна година е 1260 лв ( четири такси по 315 лв.).

При второ дете в семейството, изучаващо английски език, отстъпката е 20%.

на сайта ни: pharos.bg

Телефони за контакт: 0878601135, 0878465495, 02/9864835.


Немски език – Фарос

Сигма-2000-Фарос НЕМСКИ ЕЗИК – ПГ – понеделник – петък, по 2 учебни часа GSM: 0897 916 288


Немски език – Шилер

Сдружение Шилер НЕМСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по немски език за уч. 2018/2019г.- Сдружение „Фридрих Шилер“ тел: 02 887 77 52


Баскетбол - БУБАБАСКЕТ

I и II клас – понеделник и петък 17.30 – 18.30 БАСКЕТБОЛ – III и IV клас – вторник и четвъртък 17.30 – 18.30 GSM: 0887 483 134


Карате - КК КАЛОЯН КАРАТЕ

I група – понеделник и сряда 17:30 – 18:30 КАРАТЕ – II група – понеделник и сряда 19:00 – 20:00 Антон Васев, GSM: 0887 692 229


Класически балет - КЛАСИК – М

вторник и четвъртък 17:30 – 18:30 Мария Стоянова, GSM: 0885 070 787


Модерни танци - СЪНМАРК

понеделник и сряда 17:30 – 18:30 Ангелина Сотирова, GSM: 0893 699 446

Уважаеми родители, попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларията на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност. Всички родители, желаещи децата им да посещават ИД /спорт, изкуства, езици и др./ през учебната 2018/2019г., да попълнят заявление с желаната извънкласна дейност до 15 юни 2018г. Бланки ще бъдат раздадени на учениците и събирани по класове от класните ръководители.

Училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ "Петко Каравелов" е учредено през 2005 г. и въз основа на чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е вписано в регистъра на Софийски градски съд по ф.д.№ 14053/2005. УН е регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието и е пререгистрирано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска дейност. Целите на Училищно настоятелство “Петко Каравелов” са:

 • Обединяване на усилията на родители, учители и ученици за защита интересите на децата и постигане на целите на учебния процес;
 • Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на по-добри условия за протичане на учебно-възпитателния процес;
 • Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците. Желаещите да направят дарение /материално или финансово/ на Училищното настоятелство към 55 СУ "Петко Каравелов" ще бъде подписан договор за дарение и издадено свидетелство за дарение. ВАЖНА информация за дарителите: УН е регистрирано в обществена полза, което е основание за данъчно облекчение както на юридически, така и на физически лица при подаване на годишната данъчна декларация.

  IBAN: BG47 CECB 9790 10F8 7000 00

  BIC код CECBBGSF

  Банка: Централна кооперативна банка

  Училищно настоятелство при 55 СУ "Петко Каравелов"

През 2017 на Общо събрание с три годишен мандат бе избран Съвет на настоятелите - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов. e-mail: un@55su.bg

Устав на училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ, гр. София

Годишен финансов отчет

На Общото събрание на Училищното настоятелство „Петко Каравелов“ бе избран нов Съвет на настоятелите с три годишен мандат - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов.

Покана - ОС 17.04.2019

Покана - ОС

ОС - заседание

Отчет на бюджет за м. Декември Заседяние на ОС - 20.03.2017г. Протокол №4/ 19.04.2017

Решения на ОС от 17.01.2017г.

Протокол №2 на обществен съвет, провел се на 17.01.2017г. Facebook страница на ОС

Съобщение - Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов"

Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов" на 05.12.2016г., от 18:00ч., в актова зала /ет. 2, стара сграда/

Правилник на Обществения съвет