Родители

Във връзка с епидемичната обстановка консултациите с ученици от 5-ти до 12-ти клас и родители ще се провеждат в електронна среда на следните линкове по утвърден график.

Срещи на родители с ръководството на 55 СУ ще се осъществяват след предварително записан час на телефон 02/877-12-97 в онлайн среда на посочения линк. Среща с ръководството на 55 СУ

Английски език – Луис Карол

График на часовете

Луис Карол ООД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по англ. език за уч. 2018/2019г.- „Луис Карол“ GSM: 0899 828 616


Английски език – ПРЕСТИЖ

График на часовете

Езикова школа ПРЕСТИЖ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 пъти по 2 учебни часа седмично тел: 02 988 16 59, GSM: 0898 616 513


Английски език - Фарос

Телефони за контакт: 0878601135, 0878465495, 02/9864835.


Немски език – Фарос

Сигма-2000-Фарос НЕМСКИ ЕЗИК – ПГ – понеделник – петък, по 2 учебни часа GSM: 0897 916 288


Немски език – Шилер

Сдружение Шилер НЕМСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по немски език за уч. 2018/2019г.- Сдружение „Фридрих Шилер“ тел: 02 887 77 52


Баскетбол - БУБАБАСКЕТ

III и IV клас – понеделник и петък 18:00 – 19:00 БАСКЕТБОЛ – I и II клас – вторник и четвъртък 17:45 – 18:45 GSM: 0887 483 134


Карате - КК КАЛОЯН КАРАТЕ

I група – понеделник и сряда 17:30 – 18:30 КАРАТЕ – II група – понеделник и сряда 19:00 – 20:00 Антон Васев, GSM: 0887 692 229


Класически балет - КЛАСИК – М

вторник и четвъртък 17:30 – 18:30 Мария Стоянова, GSM: 0885 070 787


Модерни танци - СЪНМАРК

понеделник и сряда 17:30 – 18:30 Ангелина Сотирова, GSM: 0893 699 446


МАТЕМАТИКА за 5, 6 и 7 клас.

''ДЕСПИНА М'' ЕООД, тел. 0889989028

Уважаеми родители, попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларията на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg

Молба за безплатно столово хранене

Училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ "Петко Каравелов" е учредено през 2005 г. и въз основа на чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е вписано в регистъра на Софийски градски съд по ф.д.№ 14053/2005. УН е регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието и е пререгистрирано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска дейност. Целите на Училищно настоятелство “Петко Каравелов” са:

 • Обединяване на усилията на родители, учители и ученици за защита интересите на децата и постигане на целите на учебния процес;
 • Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на по-добри условия за протичане на учебно-възпитателния процес;
 • Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците. Желаещите да направят дарение /материално или финансово/ на Училищното настоятелство към 55 СУ "Петко Каравелов" ще бъде подписан договор за дарение и издадено свидетелство за дарение. ВАЖНА информация за дарителите: УН е регистрирано в обществена полза, което е основание за данъчно облекчение както на юридически, така и на физически лица при подаване на годишната данъчна декларация.

  IBAN: BG47 CECB 9790 10F8 7000 00

  BIC код CECBBGSF

  Банка: Централна кооперативна банка

  Училищно настоятелство при 55 СУ "Петко Каравелов"

През 2017 на Общо събрание с три годишен мандат бе избран Съвет на настоятелите - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов. e-mail: un@55su.bg

Устав на училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ, гр. София

2018

2017

Годишен финансов отчет

На Общото събрание на Училищното настоятелство „Петко Каравелов“ бе избран нов Съвет на настоятелите с три годишен мандат - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов.

Покана за избор на нови членове на ОС към 55.СУ „Петко Каравелов“

Покана - ОС 17.04.2019

Покана - ОС

ОС - заседание

Отчет на бюджет за м. Декември Заседяние на ОС - 20.03.2017г. Протокол №4/ 19.04.2017

Решения на ОС от 17.01.2017г.

Протокол №2 на обществен съвет, провел се на 17.01.2017г. Facebook страница на ОС

Съобщение - Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов"

Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов" на 05.12.2016г., от 18:00ч., в актова зала /ет. 2, стара сграда/

Правилник на Обществения съвет

Обучението на индивидуални ученици в електронна среда в условията на COVID-19 ще се осъществява чрез следните линкове:

ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

За обучение от разстояние в електронна среда по медицински причини следва да ни предоставите:

За обучение от разстояние в електронна среда по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО *, за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка следва да ни предоставите:

Родители