Родители

Английски език – Луис Карол

График на часовете

Луис Карол ООД АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по англ. език за уч. 2018/2019г.- „Луис Карол“ GSM: 0899 828 616


Английски език – ПРЕСТИЖ

График на часовете

Езикова школа ПРЕСТИЖ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 пъти по 2 учебни часа седмично тел: 02 988 16 59, GSM: 0898 616 513


Английски език - Фарос

Телефони за контакт: 0878601135, 0878465495, 02/9864835.


Немски език – Фарос

Сигма-2000-Фарос НЕМСКИ ЕЗИК – ПГ – понеделник – петък, по 2 учебни часа GSM: 0897 916 288


Немски език – Шилер

Сдружение Шилер НЕМСКИ ЕЗИК – понеделник – петък, по 2 учебни часа График за извънкласна дейност по немски език за уч. 2018/2019г.- Сдружение „Фридрих Шилер“ тел: 02 887 77 52


Баскетбол - БУБАБАСКЕТ

III и IV клас – понеделник и петък 18:00 – 19:00 БАСКЕТБОЛ – I и II клас – вторник и четвъртък 17:45 – 18:45 GSM: 0887 483 134


Карате - КК КАЛОЯН КАРАТЕ

I група – понеделник и сряда 17:30 – 18:30 КАРАТЕ – II група – понеделник и сряда 19:00 – 20:00 Антон Васев, GSM: 0887 692 229


Класически балет - КЛАСИК – М

вторник и четвъртък 17:30 – 18:30 Мария Стоянова, GSM: 0885 070 787


Модерни танци - СЪНМАРК

понеделник и сряда 17:30 – 18:30 Ангелина Сотирова, GSM: 0893 699 446


МАТЕМАТИКА за 5, 6 и 7 клас.

''ДЕСПИНА М'' ЕООД, тел. 0889989028

Уважаеми родители, попълнените и подписани бланки може да внесете в канцеларията на 55 СУ или да изпратите на e-mail: 55su@55su.bg

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност. Всички родители, желаещи децата им да посещават ИД /спорт, изкуства, езици и др./ през учебната 2018/2019г., да попълнят заявление с желаната извънкласна дейност до 15 юни 2018г. Бланки ще бъдат раздадени на учениците и събирани по класове от класните ръководители.

Училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ "Петко Каравелов" е учредено през 2005 г. и въз основа на чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е вписано в регистъра на Софийски градски съд по ф.д.№ 14053/2005. УН е регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието и е пререгистрирано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска дейност. Целите на Училищно настоятелство “Петко Каравелов” са:

 • Обединяване на усилията на родители, учители и ученици за защита интересите на децата и постигане на целите на учебния процес;
 • Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на по-добри условия за протичане на учебно-възпитателния процес;
 • Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците. Желаещите да направят дарение /материално или финансово/ на Училищното настоятелство към 55 СУ "Петко Каравелов" ще бъде подписан договор за дарение и издадено свидетелство за дарение. ВАЖНА информация за дарителите: УН е регистрирано в обществена полза, което е основание за данъчно облекчение както на юридически, така и на физически лица при подаване на годишната данъчна декларация.

  IBAN: BG47 CECB 9790 10F8 7000 00

  BIC код CECBBGSF

  Банка: Централна кооперативна банка

  Училищно настоятелство при 55 СУ "Петко Каравелов"

През 2017 на Общо събрание с три годишен мандат бе избран Съвет на настоятелите - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов. e-mail: un@55su.bg

Устав на училищно настоятелство "Петко Каравелов" при 55 СУ, гр. София

2018

2017

Годишен финансов отчет

На Общото събрание на Училищното настоятелство „Петко Каравелов“ бе избран нов Съвет на настоятелите с три годишен мандат - Атанаска Тодорова, председател и членове Антоанета Таракчиева и Янко Драганов.

Покана за избор на нови членове на ОС към 55.СУ „Петко Каравелов“

Покана - ОС 17.04.2019

Покана - ОС

ОС - заседание

Отчет на бюджет за м. Декември Заседяние на ОС - 20.03.2017г. Протокол №4/ 19.04.2017

Решения на ОС от 17.01.2017г.

Протокол №2 на обществен съвет, провел се на 17.01.2017г. Facebook страница на ОС

Съобщение - Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов"

Създаване на обществен съвет към 55 СУ "Петко Каравелов" на 05.12.2016г., от 18:00ч., в актова зала /ет. 2, стара сграда/

Правилник на Обществения съвет

Родители