Училището

55.СУ „Петко Каравелов” е духовно средище със 143 годишна история. Наследник на откритото през 1879 г. начално училище, то е съхранило богатите традиции и възрожденския дух на първите си родолюбиви създатели. Почти сто години по–късно, с Указ № 570 на Държавния съвет 55.СУ е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I степен за постигнатите високи резултати в учебно–възпитателната работа. През 2022г. с указ на президента на РБ г-н Румен Радев е отличено с почетния знак "Св. св. Кирил и Методий" за постигнати високи резултати и въведени иновации в учебния процес.


55 СУ „Петко Каравелов“ съчетава в себе си повече от едновековна традиция и непрекъснат стремеж към усъвършенстване с поглед в бъдещето.

Днес в 55.СУ се обучават над 1550 ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап етап. Разположено е в кв. „Дървеница“, на територията на район Студентски, с обща площ от 22 242кв. м. Училището се помещава в две триетажни сгради с дворно пространство, открити спортни площадки, плувен басейн и обособен амфитеатрален кът.

В сградите има 46 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети.


Петко Каравелов

е роден на 5 април 1843г. в Копривщица, в семейството на Стойчо Любенов Каравелов и Неделя Доганска. Негов по-голям брат е писателят и революционер Любен Каравелов. Първоначално Петко учи в родния си град, после в гръцко училище в Енос, Гърция. През 1859г. заминава при брат си в Москва, където следва в Историко-филологическия факултет на Московския университет, прекъсва за няколко години и завършва право в същия университет (1869г.) Като студент влиза във връзка с народническото движение.


Училището