Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД I КЛАСИРАНЕ ЗА ПГ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТАЯ 217 ОТ 09,00 ДО 16,00 ЧАСА В ПЕРИОДА ОТ 18.05 ДО 28.05.2020г.

При записване се представят:

 • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
 • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии.

СЛУЖЕБНО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

 • Справка за последното експертно решение на лице (Единна информационна система на медицинската експертиза, Национална експертна лекарска комисия);
 • Справка за всички студенти или докторанти със статус „действащ“ и „отчислен с право на защита”, по подаден идентификатор (Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Министерство на образованието и науката);
 • Справка за състоянието на ученик/дете (Регистър на средните училища и детските градини. Министерство на образованието и науката).

Директор: Таня Иванчева

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че след IV класиране в 55 СУ,
няма свободни места за I-ви клас.ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Уведомяваме Ви, че за ваше удобство, диагностиката за училищна готовност на вече записаните бъдещи първокласници, ще се състои на следните дати:
от 06.07.2020г. до 10.07.2020г. включително
и
от 01.09.2020г. до 04.09.2020г. включително

Диагностиката ще се извършва на всеки кръгъл час от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Очакваме Ви в зали №1 и № 2 в голямата сграда при спазване на всички противоепидемични мерки.

Бъдете здрави!


Заявление за участие в четвърто класиране

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов” информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване /неприложимо за учебната 2020/2021г/, резултат от училищното състезание по математика за ученици от 4 клас, резултат от общински/областен кръг на олимпиада по математика и оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са отразени в следната таблица

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Родителите подават заявление за избираеми учебни часове  от 11.06.2020г. до 25.06.2020 г. на посочения линк: Линк

ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ в паралелките за учебната 2020/2021г: 01.07.2020 г.

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 16.06.2020г. до 6.07.2020г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.

График за на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване / IV/ класиране/

 1. Прием на документи от 05 август до 02 септември 2020г./вкл./
 2. Обявяване на приетите ученици на 03 септември 2020г.
 3. Записване на приетите ученици на 04 септември 2020г.

Към момента няма свободни места за четвърто класиране

Прием след 7. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

2 паралелка – 52 ученика – без квоти

Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Отлично подготвени и доказани през годините преподаватели по езици, математика и компютърни технологии, кабинети с най-модерна компютърна техника и езикови кабинети, оборудвани с всички съвременни технологии. 55 СУ „Петко Каравелов“ има подписан меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии и предлага висококачествено образование с университетски преподаватели и в базата на УниБит по специалността „Информационна сигурност“. Наши партньори са:

СВОБОДНИ МЕСТА учебна 2020/2021г.
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма
4а - НЕ, 4б НЕ 7
4в - АЕ 1
няма
няма
няма
няма
5а - НЕ 1
НЕ - 1 АЕ - 2
5в - АЕ 1
5г - АЕ 2
5д - АЕ 1
няма
няма
няма
НЕ - 1
6в - АЕ 3
6г - АЕ 3
6д - АЕ 2
няма
няма
7а - НЕ 6
няма
няма
няма
7д - АЕ 1
няма
няма
няма
2
3
10а 6
11а 4

Прием