Прием

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат част от голямото семейство на 55.СУ „Петко Каравелов”.

Нашето училище е със 145 годишни традиции и доказан опит в ранно чуждоезиковото обучение. От години нашите стремежи са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация, развитие и увереност в собствените му възможности.

За учебната 2024/2025г 55.СУ обявява прием на 1 подготвителна група.

Подготвителната група в 55.СУ „Петко Каравелов” е с полудневна организация на учебния процес и децата се обучават във филиал "Музейко". *(1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация и обучение на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

Уважеми родители,

Записването на децата в ПГ се извършва в кабинет 217

от 08:30 ч. – 17:00 ч.

Необходими документи за записван:

Заявление ( попълва се на място в училище)

Оригинал на удостоверението за раждане на детето, документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните .

Допълнителни документи, необходими за доказване на заявени критерии, да се предоставят в оригинал, когато не могат да се удостоверят служебно.

Уважаеми родители,

За учебната 2024/2025г 55.СУ ще бъдат приети 192 ученика в 8 паралелки с ИУЧ АЕ/НЕ и роботика.

С решение №2/25.04.2024г на Педагогическия съвет на 55.СУ, паралелките за първи клас за учебната 2024/2025г ще бъдат разпределени както следва:

4 паралелки по 24 ученика /1 паралелка с с ИУЧ НЕ/роботика и 3 паралелки с ИУЧ АЕ/роботика/ във филиал"Музейко" на 55.СУ

4 паралелки по 24 ученика /1 паралелка с с ИУЧ НЕ/роботика и 3 паралелки с ИУЧ АЕ/роботика/ в основни сгради на 55.СУ

Всички паралелки са с целодневна организация на обучение.

Записването на приетите в първи клас ученици съгласно графика на дейностите за прием в първи клас на Столична община, ще се осъществява в сградата на 55.СУ /вход от ул. Белимел/, от 8.00 до 16.00ч. В дните за записване на бъдещите първокласници ще бъде проведена Диагностика за училищна готовност на Вашите деца. Диагностиката ще се осъществява на всеки кръгъл час от 8:00ч. до 15:00ч. включително.

Разпределението на учениците по паралелки ще се извършва от комисията за прием в първи клас въз основа на извършената диагностика, равномерно разпределение на момичета/момчета, деца със СОП и хронични заболявания.

С решение на Педагогическия съвет децата с хронични заболявания и братя/сестри в училището ще бъдат разпределени в основните сгради на 55.СУ.

Необходими документи за записване на ученика:

 • оригинал на свидетелство за завършена ПГ
 • лична карта на родител/настойник
 • оригинал и копие от акта за раждане на детето
 • документи удостоверяващи посочени от Вас допълнителни критерии, които не се удостоверяват по служебен път / за деца без ЕГН -Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи; Дете настанено за отглеждане в приемно семейство и за дете настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето-заповед за настаняване; Осиновено дете- съдебно удостоверение/

Очакваме Ви!

Електронни купони за столово хранене на децата

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес https://kg.sofia.bg/isodz/

Заповед - училищен план-прием за учебната 2024/2025г.

Примерен контролен лист за оценка за условията на придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище обратно.

ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom. Уважаеми родители, След подаден мотивиран доклад от директора на 55.СУ до министъра на образованието и науката, броят на учениците в паралелка е завишен и са отпуснати 14 допълнителни места за прием на ученици в първи клас. ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г. в 55.СУ "Петко Каравелов"
 • 2 паралелки с интензивно изучаване на НЕ х 26 ученици (52 ученика).
 • 5 паралелки с интензивно изучаване на АЕ х 26 ученици (130 ученика)

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Уведомяваме Ви, че записването на ученици за трето класиране за учебната 2022/23 ще се извършва от 27.06.2022 до 01.07.2022 от 8:00 ч. до 17:00 ч.в СТЕМ центъра на 55 СУ „Петко Каравелов”. Необходими документи при записване:

 • Копие от акт за раждане
 • Документ за завършена предучилищна група
 • Документи за доказване на допълнителни критерии /ТЕЛК/
 • Лична карта на записващия родител
Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 55.СУ са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях. Обучението на учениците е в целодневна организация на учебния ден от 8.00 до 17.30ч. Ако желаете детето ви да посещава извънкласна дейност в 55.СУ, след записването на ученика ще попълните заявление за желаната извънкласна дейност. Информация за извънкласните дейности в 55.СУ може да намерите: https://www.55su.bg/roditeli Уважаеми родители, по време на записването на учениците за първи клас, ще се извърши и диагностика за училищна готовност на Вашето дете. Диагностиката ще се извършва на всеки кръгъл час от 8:00 до 16:00 часа /вкл/. ОЧАКВАМЕ ВИ! Необходими ученически пособия и тетрадки за 1. клас 2023/2024 учебна година

График на дейностите по приемане на учениците в V клас в училища с държавен план - прием за учебната 2024/2025 г.

Свободни места - няма

Класиране на подалите заявления кандидати - 5.09.2023 г. [Резултати от математическото състезание"Петко Каравелов"/Надмини себе си/](%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D0%B8.pdf)

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2023/2024г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично

Списък на учениците:

Учебници

За профил "Софтуерни и хардуерни науки" 55.СУ има сключени договори за сътрудничество с Технически университет-София, Университета за библиотекознание и информационни технологии,Химикотехнологичен и металургичен университет, които осигуряват преференциален прием за нашите възпитаници след завършване на средното им образование.
Университетски преподаватели от УНСС, УНИБИТ и ТУ обучават нашите ученици по профилираните предмети във всички етапи на обучението.

Уважаеми родители на бъдещи осмокласници, С разпределението на учениците по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете в посочените списъци: * [8 а](8a.pdf) * [8 б](8b.pdf) В изпълнение на [Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 26.08.2021 г.)](https://www.mon.bg/upload/27541/nasoki_school_26.08.2021.pdf) на МОН, родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН на 9 септември, от 18ч. на посочените линкове: * [Родителска среща- 8 а](https://meet.jit.si/55su-8a-klas) * [Родителска среща- 8 б](https://meet.jit.si/55su-8b-klas) Линковете ще бъдат активни от 17.30ч. на 9 септември 2021г. ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят [ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Xi6nOQxcWMFoCf-IFhlci4nL_MXUB45pHLWOXRDFu9SIvw/viewform?usp=sf_link). На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom. **Уважаеми родители и ученици,** Уведомяваме Ви, че за учебната 2021/2022г., след трето класиране в 55.СУ има 1 свободно място. **Попълване на незаетите места след трето класиране:** * 02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране; * 07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 55.СУ „Петко Каравелов“; * 07.09.2021г.– класиране на подадените заявления; * 08.09.2021г. от 9.00 до 12.00ч.– записване на приетите ученици. **Необходими документи за участие в четвърто класиране:** 1. Заявление до директора по образец; 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал; 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал; 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС В 55.СУ
1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/НЕ
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии
2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/РЕ
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Руски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Нашите ученици ще се обучават в новоизградения иновативен STEM център "ROBOLAB" в направленията роботика, приложно програмиране и изкуствен интелект. Профилираните предмети се провеждат от високо квалифицирани университетски преподаватели от УНСС и УНИБИТ.

За учениците профил “Софтуерни и хардуерни науки“ центърът създава условия за работа за създаване на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Обучението в него симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н.

В STEM центъра ще могат да:

 • използват софтуера zSpace Studio, чрез който ще създават 3D модели на части за роботи, които да интегрират в своите разработки.
 • възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.
 • прототопиране- да изграждат роботизирани прототипи, които отговорят на нужди в реалния свят. Данните могат да бъдат записани и анализирани. Образователните роботи са с уникална отворена система, която могат да разширяват с LEGO и 3D отпечатани части.
 • разработват самостоятелни и групови проекти на работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа;

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Свободни места за ученици в 55 СУ“ Петко Каравелов“
Учебна 2024/2025 година

 • 1 клас - няма
 • 2 клас - няма
 • 3 клас - няма
 • 4 клас - няма
 • 5 клас - 3 свободни места с НЕМСКИ ЕЗИК и ИУЧ АЕ
 • 6 клас - няма
 • 7 клас - 5 свободни места с НЕМСКИ ЕЗИК и ИУЧ АЕ
 • 8 клас - няма
 • 9 клас - няма
 • 10 клас - няма
 • 11 клас - няма
 • 12 клас - няма

Срок за подаване на заявления - 01.08.2024 г. Приемат се ученици изучавали НЕ. Справката е към дата 10.07.2024 г.

Прием