Прием

Уважаеми родители на деца в ПГ, с разпределението на децата по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете след 1.09.2022г. в посочените списъци:

Разпределение по паралелки

Родителските срещи ще се проведат на 8 септември 2022г., от 18ч. в "малка сграда".

Електронни купони за столово хранене на децата

ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom.

Бъдете здрави!

Ръководството на 55.СУ

Електронни купони за столово хранене на децата

ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom. Уважаеми родители, След подаден мотивиран доклад от директора на 55.СУ до министъра на образованието и науката, броят на учениците в паралелка е завишен и са отпуснати 14 допълнителни места за прием на ученици в първи клас. ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г. в 55.СУ "Петко Каравелов"
 • 2 паралелки с интензивно изучаване на НЕ х 26 ученици (52 ученика).
 • 5 паралелки с интензивно изучаване на АЕ х 26 ученици (130 ученика)

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес https://kg.sofia.bg/isodz/

Заповед - училищен план-прием за учебната 2023/2024г.

Примерен контролен лист за оценка за условията на придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище обратно.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Уведомяваме Ви, че записването на ученици за трето класиране за учебната 2022/23 ще се извършва от 27.06.2022 до 01.07.2022 от 8:00 ч. до 17:00 ч.в СТЕМ центъра на 55 СУ „Петко Каравелов”. Необходими документи при записване:

 • Копие от акт за раждане
 • Документ за завършена предучилищна група
 • Документи за доказване на допълнителни критерии /ТЕЛК/
 • Лична карта на записващия родител
Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 55.СУ са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях. Обучението на учениците е в целодневна организация на учебния ден от 8.00 до 17.30ч. Ако желаете детето ви да посещава извънкласна дейност в 55.СУ, след записването на ученика ще попълните заявление за желаната извънкласна дейност. Информация за извънкласните дейности в 55.СУ може да намерите: https://www.55su.bg/roditeli Уважаеми родители, по време на записването на учениците за първи клас, ще се извърши и диагностика за училищна готовност на Вашето дете. Диагностиката ще се извършва на всеки кръгъл час от 8:00 до 16:00 часа /вкл/. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 55. СУ „Петко Каравелов" информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС ЗА 2022/2023г.

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици-26/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5-ти клас, които са 2,5 часа седмично. Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са:

    Избираеми учебни часове 5. клас
5а; 5б; 5в;5г;5д; ЕЗИЦИ Втори чужд език Английски език/Немски език 1,5 уч. часа седмично
БЕЛ 1 уч. час седмично
5е; 5ж МАТЕМАТИКА математика 2,5 уч. часа седмично
 • В паралелките с изучаване на избираеми часове по математика се приемат ученици с изявени интереси в областта на математиката. Обучението на тези ученици се осъществява в задължителните учебни часовете, избираемите учебни часовете и в извънкласни клубове по математика. Програмите за избираемите учебни часовете от училищния учебен план по математика и извънкласни клубове по математика се изготвят от методичното обединение по математика в 55.СУ. Записването на ученици в паралелките с разширено изучаване на математика се осъществява чрез резултатите от националното външно оценяване, резултат от училищното състезание по математика за ученици от 4 клас, резултат от общински/областен кръг на олимпиада по математика /ако ученикът се е явявал/ и оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап. Регламент за прием в 5. клас с ИУЧ математика

 • В паралелките с избираеми часове по втори чужд език продължават обучението си учениците от четвърти клас на 55.СУ.

Заявления за прием на ученици от други училища се приемат в канцеларията на 55.СУ от 01.06.2022г. до 25.06.2022г.

Приемат се нови ученици, изучавали немски или английски език само при наличие на свободни места. /до запълване на свободните места - 26 ученика в клас/.

При желание на родителите за прием в паралелка с ИУЧ математика, ученикът трябва да участва в математическото състезание"Петко Каравелов"/Надмини себе си/, което ще се проведе на 04.06.2022г, от 10.00ч. /голяма сграда/.

Заявление за участие в състезанието за ученици от други училища се подава на посочения линк в срок до 31.05.2022г. Заявление за участие за ученици от други училища

Резултати от математическото състезание"Надмини себе си" за ученици от други училища

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 55.СУ.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII А КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА

За профил "Софтуерни и хардуерни науки" 55.СУ има сключени договори за сътрудничество с Технически университет-София, Университета за библиотекознание и информационни технологии,Химикотехнологичен и металургичен университет, които осигуряват преференциален прием за нашите възпитаници след завършване на средното им образование.
Университетски преподаватели от УНСС, УНИБИТ и ТУ обучават нашите ученици по профилираните предмети във всички етапи на обучението.

Уважаеми родители на бъдещи осмокласници, С разпределението на учениците по паралелки и класните ръководители можете да се запознаете в посочените списъци: * [8 а](8a.pdf) * [8 б](8b.pdf) В изпълнение на [Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 26.08.2021 г.)](https://www.mon.bg/upload/27541/nasoki_school_26.08.2021.pdf) на МОН, родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН на 9 септември, от 18ч. на посочените линкове: * [Родителска среща- 8 а](https://meet.jit.si/55su-8a-klas) * [Родителска среща- 8 б](https://meet.jit.si/55su-8b-klas) Линковете ще бъдат активни от 17.30ч. на 9 септември 2021г. ВАЖНО! Във връзка с готовността на 55.СУ за преминаване при необходимост от присъствена в дистанционна форма на обучение, всички родители е необходимо да попълнят [ФОРМУЛЯР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Xi6nOQxcWMFoCf-IFhlci4nL_MXUB45pHLWOXRDFu9SIvw/viewform?usp=sf_link). На посочения от Вас във формуляра имейл след 7 септември ще получите потребителско име и парола за достъп до Google Classroom. **Уважаеми родители и ученици,** Уведомяваме Ви, че за учебната 2021/2022г., след трето класиране в 55.СУ има 1 свободно място. **Попълване на незаетите места след трето класиране:** * 02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране; * 07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 55.СУ „Петко Каравелов“; * 07.09.2021г.– класиране на подадените заявления; * 08.09.2021г. от 9.00 до 12.00ч.– записване на приетите ученици. **Необходими документи за участие в четвърто класиране:** 1. Заявление до директора по образец; 2. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал; 3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал; 4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци).
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС В 55.СУ
1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/НЕ
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Немски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии
2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - Информационна сигурност - АЕ/РЕ
Профилиращи предмети
 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • Втори чужд език – Руски език
Балообразуващи оценки
 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по БЕЛ
 • оценка от свидетелството за 7кл. по чужд език
 • оценка от свидетелството за 7 клас по информационни технологии

Нашите ученици ще се обучават в новоизградения иновативен STEM център "ROBOLAB" в направленията роботика, приложно програмиране и изкуствен интелект. Профилираните предмети се провеждат от високо квалифицирани университетски преподаватели от УНСС и УНИБИТ.

За учениците профил “Софтуерни и хардуерни науки“ центърът създава условия за работа за създаване на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Обучението в него симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н.

В STEM центъра ще могат да:

 • използват софтуера zSpace Studio, чрез който ще създават 3D модели на части за роботи, които да интегрират в своите разработки.
 • възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.
 • прототопиране- да изграждат роботизирани прототипи, които отговорят на нужди в реалния свят. Данните могат да бъдат записани и анализирани. Образователните роботи са с уникална отворена система, която могат да разширяват с LEGO и 3D отпечатани части.
 • разработват самостоятелни и групови проекти на работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа;
 1. Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2022/2023г.
 2. Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2022/2023 година
 3. Училища за приемане на заявления за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици,
 4. Информация за родители и кандидат-гимназисти
 5. Онлайн кандидатстване след 7 клас
 6. Информация за класиране

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

за попълване на незаетите места след трети етап на класиране за осъществяване на прием в VIII клас - 2021/2022 учебна година

Период Дейност
01.09.2022 г. -- 06.09.2022 г. Подаване на документи за участие в класиране в каб. 217
07.09.2022 г. Класиране на учениците подали заявление за участие
08.09.2022 г. -- 09.09.2022 г. Записване на приетите ученици

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА В 55.СУ

1 клас Няма свободни места

2 клас Няма свободни места

3 клас Няма свободни места

4 клас Няма свободни места

5 клас 4 места с немски език

6 клас Няма свободни места

7 клас 2 места с немски език и 2 места с английски език

9 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

10 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

11 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

12 клас „Софтуерни и хардуерни науки“ профил „Информационна сигурност“ с интензивно изучаване на АЕ - Няма свободни места

Прием