Профил на купувача

ОТНОСНО: Обявяване на класиране и избор на изпълнител на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла за възлагане на обществени поръчки в 55. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Петко Каравелов”, гр. София за поръчка с предмет: “Доставка на закуски, плод и мляко за децата от подготвителни групи и учениците от I-ви до IV – ти клас на 55-то СУ „Петко Каравелов”

АРХИВ – 2015г. Осигуряване на физическа и електронна охрана на 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”

АРХИВ – 2014г. Осигуряване на физическа и електронна охрана на 55 СОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”