Целта на проекта е реновиране на училищните тоалетни в 55.СУ и превръщането им в модерни и функционални санитарни помещения.

Училището е мястото, в което децата ни прекарват по-голямата част от деня си. Чрез програмата „София избира“ ние ще осигурим не просто санитарния минимум от адекватни условия, които дължим на учениците си, но и да отворим диалога за хигиената и възпитанието на отношение към заобикалящата ни среда. С осигуреното финансиране от 50 000 лв ще бъдат модернизирани санитарните помещения в "малка сграда".

Ръководството на 55.СУ благодари на г-жа Ина Велчева-родител на ученик от 1 клас и г-н Дончо Ангелов-председател на Обществения съвет за помощта и съдействието при разработването на проектното предложение.

Заедно можем повече!

Previous Post Next Post

55.СУ спечели проект "София избира децата"