Първокласниците участваха в бинарен урок по математика, роботика, английски език и музика. Те показаха своите знания и умения-програмиха робота Кубо, пресмятаха задачи на английски език, с песни и танци поздравиха своя съученичка за рождения й ден. Учителите разработили иновативния урок- Т. Велкова, М. Пашова и В. Бурановска демонстрираха на своите възпитаници, че знанията им по различните предмети могат да бъдат успешно интегрирани в учебния процес.

Previous Post Next Post

Бинарен урок в "Музейко"