На 25.04. се проведоха 2 бинарни урока между учебните предмети АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и МУЗИКА. Единият се осъществи с класовете 8а и 9а с преподаватели Светла Добрева (англ. език) и Снежина Алексова (музика). Вторият беше проведен с 7б и 8б с преподаватели Даниела Илиева (англ.език) и Снежина Алексова (музика). Бинарният урок като творчество на двамата учители прерастна в творческо търсене и познавателна активност за учениците, които показаха своите знания и компетентности по двете учебни дисциплини

Учениците доказаха, че с помощта на знанията си по английски език могат да разширят музикалната си култура част от предмета музика.

Това бе поредният час от серия бинарни уроци с екипна работа между учители от начален, прогимназиален етап и гимназиален етап.

Previous Post Next Post

Бинарният урок като творчески процес в училище