С малко фантазия и огромно желание учениците от 1 Г клас направиха своята "Бяла приказка"!

"И валят, валят снежинки цели дни, недели — падат, сякаш перушинки, мекички и бели. Падат и полека лягат долу на земята, топличка завивка слагат върху семената."

Previous Post Next Post

"Бяла приказка"