Денят на Европа е отбелязан като Ден на ученическото самоуправление в 55.СУ. Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на преподаватели, на директор, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми свързани с учебно-възпитателните и административни дейности. Звънецът бие за влизане в час и по коридорите тръгват „колеги”, влизат в класните стаи, застават пред бялата дъска и часът започва. Навярно урокът е интересен, защото всички слушат внимателно. В някои от часовете влиза на посещение „заместник-директорът” и младостта изобщо не пречи на авторитета му – даже напротив. В кабинета на директора се разпорежда млад управленец, утре може да е начело на министерството на образованието и науката. Въпреки че е на 145 години в този ден 55.СУ е толкова младо, красиво и усмихнато!

Previous Post Next Post

Ден на ученическото самоуправление в 55.СУ