Днес, 06.03.2024 г учениците от 1. З клас се превърнаха в истински детективи на микроби , след като пред тях беше изнесена интересна, полезна и изчерпателна беседа за зародиша, разпространението и видовете бактерии. Заслугата дължим на Мария Кафеджийска, родител на Елена Василева от 1. З клас и стоматолог по професия. Посредством демонстрация, експерименти и практически приложими методи, тя успя да впечатли децата , които осъзнаха колко е важно да се спазват добри хигиенни навици , за да се предпазят от микробите и да се предотврати тяхното разпространение. С голям интерес и ентусиазъм малчуганите сами идентифицираха местата, където живеят бактериите, поставиха знаци , които да им напомнят за честото миене на ръцете и забърсване на повърхностите. Часа завърши с изложба от красиви рисунки на микроби, плод на тяхното творческо въображение.

Previous Post Next Post

Детективи на микроби