Уважаеми родители! Ръководството и учителският екип на 55.СУ Ви уведомява за предстоящо провеждане на родителски срещи . Удоволствие за екипа от преподаватели и ръководството на 55.СУ ще бъде личната среща с вас. Заповядайте и предварително благодарим за отделеното време!

Previous Post Next Post

График на провеждане на родителските срещи