Чрез проектно-базирано обучение, ученици от 11. а и 11. б клас усвоиха последния раздел от задължителната си подготовка по математика, включващ нови знания върху уроците за условна вероятност, модели за многократни експерименти, разпределение на вероятности със сума 1, както и геометрична вероятност. Много често във всекидневието използваме основни принципи от теорията на вероятностите - дори без да се замислим за това. Благодарение на тази теория можем да предвидим до известна степен изхода от някакво събитие - независимо дали става въпрос за прогнозата за времето, или вероятността да пострадаме в пътнотранспортно произшествие. Сформирани бяха екипи, които представиха проекти за решаване на конкретни ситуации от практиката. Ето няколко примера за разрешени житейски казуси, въз основа изчисляване на вероятностите: Проектът за изчисляване на условна вероятност разглежда каква е вероятността за победа на тенис мач

Previous Post

И в 11. клас математиката може да бъде интересна