За четвърти пореден път във физкултурния салон се проведе олимпийски празник за ученици от шестите класове. Празникът беше открит от Директора на 55 СУ „Петко Каравелов“ – госпожа Таня Иванчева, а Юлия Василова, ученичка от 6 г клас, произнесе клетва от името на всички състезатели. Пред многобройна публика учениците представиха богата и разнообразна спортно-културна програма. Обединяващата тема на празника бе идеалният час по физическо възпитание и спорт. Състезателите премериха сили в три лекоатлетически дисциплини: гладко бягане, щафета, гладко бягане с прескачане на препятствия. По случай 120 годишнината от основаването на Съюза на гимнастическите дружества „Юнак“, учениците представиха кратка сценка „ Ролята на народните игри в България“ представена от ученици обучаващи се по програма "Олимпизъм и олимпийско движение". Специални гости на събитието бяха ученици от 2 а клас, с класен ръководител госпожа Стефка Сярова и преподавателят по физическо възпитание и спорт – Александър Русев, които ни върнаха във времето на античността, представяйки театрална постановка „Създаването на древните олимпийски игри“. Публиката остана очарована и възхитена от представянето на учениците по гимнастика. Кулминационен момент на празника беше кратката театрална постановка „Спортът в новото време“, представена от учениците на 6 б клас.  Ивет Колева, Йоана Пакиданска, Александра Петкова и Васил Велинов представиха „Одата на спорта“. Празникът бе удостоен от много официални гости: Професор Лозан Митев, декан на Националната олимпийска академия, Росица Иванова - Началник РУО - София област Доцент Емил Видев – Катедра Гимнастика НСА „Васил Левски“ Марияна Стоилова – Директор на спортното училище Васил Левски Мила Ацева – Представител на олимпийското дружество на учителите по ФВС Александър Неделков – представител на олимпийски клуб Босилеград Кристина Василова, Викрория Георгиева, Марян Галчев, Любомир Георгиев и Елена Драмчева – олимпийски клуб НСА „Васил Левски“ От името на организационния колектив на празника изказвам огромна благодарност към преподавателския колектив на 55 СУ, към класните ръководители на участващите ученици от шестите класове и техните родители и роднини, отзовали се на нашия празник, към целият педагогически колегиум по ФВС в 55 СУ– деен организатор на мероприятието. Желко Насев

Previous Post Next Post

IV олимпийски празник в 55 СУ "Петко Каравелов"