55.СУ е одобрено за финансиране за изграждане на "топла връзка" между двете училищни сгради. Архитектурният проект за изграждане на новата пристройка е изготвен от ръководството на 55.СУ с грижа за развитието на знанията и талантите на нашите ученици. С реализирането му ще бъдат постигнати следните цели:

  • изграждане на "топла връзка" между двете сгради със свободен и безопасен достъп на учениците от "малка" сграда до училищния стол, бюфет и плувен басейн намиращи се в "голяма" сграда;
  • изграждане на иновативен СТЕМ център с 4 зони- природни науки, роботика и киберфизични системи, зелени технологии, математика и информатика за учениците от 1-ви до 7-ти клас;
  • обособяване на творчески работилници за театрални, музикални, танцови и арт занимания оборудвани с високотехнологични системи;
  • изграждане на модерна концертна зала с директен достъп от двора на училището за изява на талантите на нашите ученици;

Проектът е финансиран по програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, Дейност 2- пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища" и съфинансиран от Столична община и е на стойност 6 165 982лв.

Прогнозният срок за изпълнение на проектните дейности е 18 месеца. Екипът за управление на проекта е предприел всички действия за нормалното протичане на учебния процес и свободното използване на дворното пространство от учениците.

През летния период предстои цялостен ремонт на стаи и коридори на първи етаж и главен вход на "малка сграда", както и частичен ремонт на санитарните помещения в "голяма сграда"

Ръководството на 55.СУ подаде проектни предложения за реновиране на дворното пространство и изграждане на ново мултифункционално спортно игрище, както и за модернизация на физкултурния салон в "малка сграда", но проектите не получиха одобрение за финансиране. 55.СУ ще продължи да търси нови възможности за тяхната реализация и ще продължава в своите усилия да създава модерна и иновативна образователна среда за своите ученици.

Благодарим на всички родители участвали в разработването на проектните предложения!

Заедно можем всичко!

С уважение,
Ръководството на 55.СУ

Previous Post Next Post

Изграждане на "топла връзка" между двете училищни сгради