Учениците от 9.б клас посетиха СТЕМ центъра на Microsoft Bulgaria и направиха тричасово занимание на глобална и актуална тема "Киберсигурност". Разделиха се в екипи, с ясни правила, роля и задачи. Почтеност, отговорност и уважение бяха основните ценности в екипната работа. Разискваха се сериозни и актуални казуси на тема: "Какви са причините за кибератаките и как да се предпазим от тях? ". Използвайки помощната технология за Изкуствен интелект на Microsoft - Copilot, учениците установиха основните причини за киберпрестъпленията и начина, по който да се защитят. Всеки отбор предложи идеи, изказваше своята гледна точка с ясни аргументи. Учениците стигнаха до извода, че една от причините за кибератаките в интернет пристранството е слабата надеждност на паролите при достъпа до системи с лични данни. За целта деветокласниците съставиха генератор на пароли с Micro:bit, използвайки езика Python. Неусетни и ползотворни бяха тези три часа за деветокласниците и техните ръководители.

Previous Post Next Post

Изкуствен интелект в урок по киберсигурност и програмиране в STEM центъра на Microsoft "Dream Space"