КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ

Започна подготовката на ученици, родители и учители за ежегодния коледен базар в 55.СУ.

Проектът „Коледа в училище” – 2018 / 2019г. ще се проведе на 19.12.2018г., / сряда / и включва ученици от І-ви до IX клас, класни ръководители и учители от 55 СУ „П. Каравелов”. Базарът ще се проведе в Актовата зала и фоайетата на малката сграда. Всеки клас ще може да подреди коледна маса с: типични български коледни ястия, сладкиши, коледни картички и сувенири. Като всички предложени ястия да бъдат домашно приготвени, а всички експонати да бъдат ръчно изработени от учениците. Класовете и класните ръководители трябва да заявят своето участие до 14.12.2018г. при координаторите на проекта.

Проектът „ Коледа в училище“ ще провокира творческото въображение на учениците в областта на творчеството и културата. Ще бъдат развити умения за екипна работа в процеса на организиране и изпълнение на различните мероприятия. Набелязани са основните задачи и дейности, определени са очакваните резултати, сроковете за подготовка и провеждане на Коледен базар-ден: 19.12. /сряда/ 2018г.

  • "Малка" сграда – масите се подреждат в коридора пред класната стая, фоайетата в средата остават свободни за изяви на децата с Коледни песни, стихове и сценки.

  • "Нова" сграда: Коледен базар - място – Актова зала.

  • V- ІХ клас: подреждане от 13:10ч. до 13:30ч.;Коледен базар от 13:30ч. до 15:00ч.;почистване от15:00ч до 15:30ч.; отчитане на парите до 17:30ч.

  • І-ІV клас: подреждане от 15:00ч. до 15: 30ч.; Коледен базар от 15:30ч .до 17:00ч.; почистване от 17:00ч. до 17:30ч.

Забележка: Зад всяка маса да има между 5 до 7 ученици / участници със свои експонати на масата / и класен ръководител, родител. Не се разрешава да се продават: готови ястия, готови продукти, безалкохолни напитки, готови изделия, купени сувенири; Забранява се продаването извън масата на класа от ученици.

Събраните средства ще бъдат изразходвани по решение на Педагогическия съвет на 55 СУ за юбилея на училището-140години през учебната 2018/2019г.

Координатори на проекта:

  • Клара Кръстева - нова сграда
  • Илияна Делева – малка сграда

Previous Post Next Post

КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ