Седмокласниците Виктория Ангелова, Мая Добревска, Николета Асенова и Константин Джонев бяха наградени от Директора на училището д-р Таня Панчева с грамота и с двутомника „Задочни репортажи за България“ на Георги Марков за достойното си представяне в Областния кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. В навечерието на НВО по български език и литература е важно да припомним, че качествената подготовка по история и цивилизации съдейства за доброто представяне на този така важен финален изпит. Форматът на олимпиадата включва, освен тест с отворени отговори, писмено разработване на исторически въпрос, което предполага позоваване на знания от всички учебни дисциплини. А така се формира и демонстрира широка обща култура. Ето защо Методическото обединение по история и цивилизации пожелава успех на наградените, както и на всички седмокласници в предстоящите национални изпити!

IMG_20240606_113124

Previous Post Next Post

НАГРАДИ ЗА ПОЧИТАЩИТЕ КЛИО