МАТЕМАТИКА

  • 3-ма ученика с максимален брой точки-100
  • 22 % от учениците с резултат по-висок от 87.5 т. /отлична оценка над 5.50 /

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  • 30 % от учениците с резултат по-висок от 87.5 т. /отлична оценка над 5.50 /

Previous Post Next Post

Отново високи резултати на НВО