Безспорно любимите часове на първокласниците са тези по Роботика. С помощта на робота КУБО децата навлизат по иновативен и достъпен начин в света на програмирането и роботиката. Развиват своето мислене, експериментират, учат се да решават проблеми и да работят в екип. Иновативната учебна програма е създадена от учителя по ИТ г-жа Даниела Генова и въвежда първокласниците на 55.СУ в специалността на бъдещето. Роботът КУБО дава възможност за създаване на междупредметни връзки в учебните часове по математика, български език, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Previous Post Next Post

Първокласниците в 55.СУ са първите в страна изучаващи иновативния предмет Роботика