Учениците от трети клас имат безброй идеи и нарисуваха интересни детски карти на паркове, любими места и дори на въображаеми като "Остров на съкровищата". Работиха по групи и използваха различни техники. Надяваме се да Ви харесат и да намерите пътя към съкровището!

Previous Post Next Post

Пътят към съкровището