Децата от 2 д клас проявяват силен интерес към разнообразието на живата природа. Опознават я чрез четене. Търсят интересни факти. Рисуват билки в малки книжки. Моделират домашни животни и изграждат макети на ферми. Полагат грижи за любимото си дърво.

Previous Post Next Post

Разнообразието на живата природа