Учениците от четвъртите класове работиха по проекти на тема "Слънчева система". Научиха много интересни факти за планетите, техните спътници и звездите.

Previous Post Next Post

Слънчева система-близка и далечна