СТЕМ ЦЕНТЪР "RoboLab

Иновативния STEM център за дигитални създатели “RoboLab“ е разположен на 360 кв.м., създадени са 6 зони отговарящи на 6-те режима на учене. „RoboLab“ е предвиден за работа на групи до 13 ученици с инструменти за работа по проектно-базирано обучение в дигитална среда. Обособените 6 зони са с възможност за обединяване:

Зона "Роботика"

Роботиката най-перспективната дисциплина на нашето време, която съвременните учениците трябва да усвоят, за да успеят в един силно конкурентен и технологично ориентиран свят. Тя е съвкупност от механика, електротехника, електроника, инженерни, компютърни и природни науки, технологии и математика. Образователните роботи са с уникална отворена система, която може да бъде разширена с LEGO и 3D отпечатани части. Знания и умения, които учениците придобиват:програмиране в Ардуино, обработка на сигнали и изграждане на електронни вериги, как да отстраняват грешки и да решават логически проблеми, интерфейси на командния ред, кодиране на Python, физически изчисления. Практически приложения: робот, който изпълнява автономни задачи, уникален код, който разбират, проекти за усъвършенстване на роботи и тестови курсове, проекти, които използват силата на Python и Интернет, основен код, който те ще могат да променят за бъдещи проекти. 14

Зона "zSpace Studio"

Обособената зона „zSpace Studio“ позволява да се създават комплексни визуални модели и уроци с учебно съдържание по различни дисциплини от учебната програма. Може да се създаде ”жива” композиция, интегрирайки множество 3D модели в една сцена. Може да анализират и сравняват паралелни обекти по форма, структура и функция в триизмерното виртуално пространство, което zSpace създава. 15

Зона за практическа работа (прототипиране)

Зоната за самостоятелни и групови проекти е оборудвана с комплекти Arduino Education Starter Kit, с помощта на които учениците ще прилагат и развиват своите знания в основите на програмирането, кодирането и електрониката. Комплектът може да бъде интегриран в целия учебен план, давайки на учениците възможност да станат уверени в програмирането и електрониката с ръководства от сесии и открити експерименти. Създава основите на жизненоважни умения за 21-ви век, като сътрудничество и решаване на проблеми. 17

Зона "Проектни дейности"

В зона са създадени работни станции оборудвани с лаптопи и интерактивен дисплей за работа в малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа за самостоятелни и групови проекти.

Зона за презентации

Гъвкава зона с леки и преместваеми мебели за дискусии, презентации и демонстрационна техника-интерактивен дисплей, поставен на мобилен стенд за свободно преместване в зависимост от организацията на групите. В зоната за презентации учениците ще споделят и обсъждат своите идеи и проекти. СТЕМ центърът ще даде възможност за създаването на извънкласни клубове и състезателни отбори, в които учениците ще могат да изобретяват и реализират своите проекти, с които да участват в национални и международни състезания 13

Зона за социализация, срещи и почивка

На втория етаж е обособена уютна зона за социализация, срещи и почивка с поставени множество модулни мебели и пуфове за почивка и активна комуникация между учениците 18

Previous Post Next Post

СТЕМ ЦЕНТЪР "RoboLab