Използвайки знанията си по електротехника, в час по Физика под ръководството на госпожа Иванка Гълъбова (учител по физика и астрономия) учениците от 7 б клас изградиха своя първи проект „Интерфейс на космически кораб“. За проекта учениците използваха един от комплектите на Ардуино - Arduino Starter Kit. Arduino са микроконтролерни развойни платки, на които може да се програмира. За програмирането е необходимо на устройство /лаптоп, настолен компютър/ да има инсталирана програмата Arduino, където се съставя код. Чрез съставения код на програмата и посредством Ардуино платката, с отделните й части – съединителни проводници, светодиоди, резистори, switch бутон могат да се изработват различни проекти, които да отговарят на съвременния свят. В часа учениците работеха по екипи, направиха своята първа електрическа верига и затвърдиха своите знания за ток, напрежение, съпротивление и видове свързване на електрически вериги. Заедно с това се запознаха със структурата на програмния език на Ардуино.

Previous Post Next Post

STEM Успоредно свързване на електрическа верига с ARDUINO в час по физика