Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Таня Панчева, директор на 55.СУ“Петко Каравелов“, подписаха споразумение за сътрудничество.

„УНСС вече има изградена традициия на сътрудничество със средното образование, в съвместно разработване и реализиране на образователни и информационни инициативи и проекти с училищата. Ще организираме и участие на преподаватели от УНСС в прекия образователен процес на 55 училище с цел засилване на икономическото образование“, каза ректорът на УНСС.

Директорът Таня Панчева изрази своята радост от сътрудничеството с УНСС, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми. „Сътрудничеството ни ще обогати знанията на нашите ученици, ще ги запознае с националните и европейски образователни стандарти“, посочи директорът на училището.

Непосредствени цели на партньорството между УНСС и 55 училище е създаване на условия за развитието у младите хора на знания и умения в областта на икономиката, подготвяне на лекционни курсове ръководени от преподаватели на УНСС, които да насочат младите хора към успешно формулиране на бизнес идея и запознаване с възможностите за бизнес в български условия, разработване на бизнес план за стартиране на нов бизнес и неговото последващо ефективно реализиране и управление.

Лице за контакт по споразумението са от страна на УНСС е доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, а от страна на 55.СУ е Таня Панчева, директор на училището. На тържественото подписване на споразумението присъства и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, както и проф. д-р Янка Тоцева, в.и.д. ръководител катедра „Педагогика“ в УНСС, която ще подпомага процеса, свързан с подготавката на лекционни курсове и материали.

Picture%201Picture%202

Previous Post Next Post

УНСС и 55 СУ подписаха споразумение за сътрудничество