Продължаваме Заниманията по Роботика с изучаване на разклонени конструкции в платформата Fable, с които можем да управляваме Робота с клавишите за навигация от клавиатурата. Запознахме се и с нов блок за програмиране - get Acceleration, с който също раздвижихме Fable Joint, но със Смартфон. Отново изпълнихме играта "Лабиринт", в която топче трябва да премине през различни препятствия и да достигне до определена точка. Като за край на нашите седмични занимания конструирахме машина за обстрелване на топче - Катапулт. Всичко е добре, когато свършва добре! С изпълнена мисия.

Previous Post Next Post

Управление на Робота Fable със смартфон и клавиатура