Учениците от 5е клас на 55 СУ „ Петко Каравелов“ се класираха на първо място от петите класове в София-град в състезанието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, което се проведе в културен дом „Средец“. Събитието е заключително мероприятие по националната програма „Работа на полицията в училищата“ – състезание – викторина с деца от петите класове от столичните училища. Събитието е организирано от СДВР и деветте районни управления. Отбора беше подкрепен и от г-н Димитър Дилчев – кмет на СО – район „Студентски“ и представители на 07 РУ – СДВР. Програмата е всеобхватен инструмент за обща превенция на деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. Темите, включени в състезанието бяха свързани с безопасно движение на пътя за деца, видове престъпления, разпознаване на различни психоактивни вещества, безопасно използване на интернет, безопасно поведение по време на бедствия. Програмата цели да изгради у децата модели на безопасно поведение и умения за разрешаване на конфликти. Наградите са осигурени от Главна дирекция национална полиция и Фондация "София - Европейска столица на спорта". Ръководители: к-л ръководител Камен Бонев на 5 Е Педагогически съветник: Савина Пчелинцева Габриела Тодорова учител по ФВС и БДП

Previous Post Next Post

V "е" клас на първо място сред столичните училища