Известно е, че нашият патрон Петко Каравелов е избрал попрището на преподавател по история като част от своята богата професионална дейност. Една от основните причини за това е привързаността му към трезвия анализ и еволюционния път за постигане на важни цели в полза на държавата и обществото. Неслучайно той твърди: „Съжалявам оная доктрина, която само революция проповядва. Аз не вярвам в революциите и не бих желал никой да ги проповядва…“

По неговия пример в месеците между патронния празник и 24 май учениците от прогимназията посветиха времето си на подготовка и участие в станалото вече традиционно историческо състезание, обхващащо изучавания в съответния випуск материал. Отборите, съставени от петокласник, шестокласник и седмокласник, бяха формирани според буквата на паралелката. Въпросите, зададени в три последователни кръга, изискваха задълбочено мислене, наблюдателност и екипност. Тимът на „Ж“ класовете завоюва оспорвана победа, а на второ и трето място застанаха съответно „В“ и „Е“ паралелки.

Заедно с това седмокласниците и десетокласниците експериментираха в създаването на комикс върху текстове на писателя Георги Марков, представящи действителността в комунистическа България. Всеки клас бе разделен на екипи, които работеха самостоятелно, а накрая сглобиха финалния вариант на комикса на своята паралелка. Комисията за оценка, съставена от тримата преподаватели по история и цивилизации, остана доволна от усърдието и интересните хрумвания на децата. Специални адмирации заслужи и индивидуалният проект на Тодор Асенов от VІІ „б“ клас, който по изключително оригинален начин илюстрира безперспективността на тоталитарното общество.

Прилагаме линк(ове) към съответните глави от „Когато часовниците са спрели“ и „Задочни репортажи за България“:

Previous Post Next Post

Вдъхновени от Петко Каравелов и Георги Марков