Станаха рано децата

да боядисват яйцата.

Мама боите размива,

всекиму в канче налива.

Любка червената иска,

Пешко за синята писка.

Гого се вдига на пръсти,

жълтата грабна чевръсто.

Най-подир за Лиляна

само зелена остана.

Мама им сложи яйцата

и посъветва децата:

— Умни и мирни бъдете,

дрехите чисти пазете!

Но щом тя навънка излезе,

дяволът сякаш че влезе:

Пешко катурна боята

право на Любка в полата.

Тя запищя и с яйцето

шибна го силно в лицето.

Гого при тях се завтече,

но си белята навлече —

двамата, кой където свари

нему яда си стовари.

Бутнаха маси, столове,

цапаха бузи, носове,

викна да плаче Лиляна,

цяло в зелено заляна…

Мама отвори вратата

и що да види горката:

изпотрошени яйцата,

вапсани цели децата!

Елисавета Багряна

Великденските помагачи от 2А и 2Ж клас заедно с техните класни ръководители Ви желаят светли великденски празници, изпълнени с надежда и обич, със спокойствие и семейно щастие!

Бъдете здрави и благословени!

Честито Възкресение Христово!

Previous Post Next Post

Великден