Юнашки събор в двора на 55 СУ „Петко Каравелов“ „Юнакът по делата се познава“ През 1879 г., в малкото и бедно село Дървеница, един от жителите му дава една от стаите си, за да се обучават няколко момчета; намира се и учител и по този начин се поставя образованието в селото. Едва ли този благороден човек е могъл да предположи, че на това парче свята земя, която той е дарил, е построено едно от най-модерните училища в България. Днес това училище носи името на един от великите българи – Петко Каравелов, а в слънчевите и просторни стаи се обучават стотици ученици. Юнашките игри, които се проведоха от ученици на 55 СУ „Петко Каравелов“, показаха за сетен път стремеж към борбен дух, достойнство, мъжество и родолюбие. В игрите участваха отбори от 5-те класове, а именно:

  • 5а клас – „Петковата чета“
  • 5в клас – „Юнаците на България“
  • 5г клас – „ Опълченците“
  • 5д клас – „Траките“
  • 5е клас – „Опълченците на България“
  • 5ж клас – „Хайдутите“

Състезателите трябваше да премерят сили в пет дисциплини: Лекоатлетически изпитания, Народна българска игра „Чумага“, Народно ориентиране, теглене на въже и рецитали на Юнашка тематика. Игрите бяха открити от заместник-директора на 55 СУ „Петко Каравелов“ госпожа Антоанета Таракчиева, която подчерта значението на Юнашката идея за изграждането на знаеща и можеща личност. Юнашките игри отново успяха, макар и в условията на КОВИД, да сплотят ученици, учители и родители в една обща мисия, за изграждане на достойно бъдеще на децата, което е основано на принципа на взаимното уважение, достойнството и свободата. Сърдечна благодарност към ръководството на училището и лично към Директора госпожа Таня Панчева, както и към целия педагогически колектив на 55 СУ „Петко Каравелов“. Благодарност към учителите Александър Русев, Мариян Галчев и Силвия Насева – членове и главни дейци на организационния комитет на игрите. Сърдечна благодарност към родителите, които помогнаха за изработването на знамената и екипите, както за проявената морална подкрепа към нашата благородна кауза за опазване на Народните традиции и обичаи в сърцата на нашите възпитаници. Благодарност и към всички ученици, които участваха в игрите, които показаха борбен и непримирим дух в състезанията и за пореден път допринесоха за издигане на авторитета и спортната слава на 55 СУ „Петко Каравелов“

Желко Насев

Previous Post Next Post

Юнашки събор в двора на 55 СУ „Петко Каравелов“