"Есента е втора пролет, в която всяко паднало листо е цвете." В часът занимания по интереси, учениците от I "е" клас събраха листа от училищния двор и направиха своята първа есенна апликация.Творбите на учениците бяха обагрени със златистата гама на есенните листа. Крайният резултат на апликацията ще бъде красива изложба. Учител ЦОУД - Йоанна Петрова I e клас

Previous Post Next Post

"Златна есен"