Ден на ученическото самоуправление се проведе на 9 май – Деня на Европа в 55.СУ "Петко Каравелов". Учениците влязоха в ролята на преподаватели, на управленци, на служители. В рамките на инициативата те организираха и водеха учебния процес в класните стаи. Запознаха се с училищната документация, свързана с дейностите в училище и следяха за реда и дисциплината по коридорите.

В този ден учениците преподаваха в часове по Роботика, Математика, Криминалистика, криптография и криптология, ФВС, Философия, Английски език.

Previous Post Next Post

9 май - ден на ученическото самоуправление в 55.СУ