Учениците от Ia , Iб , Iв , I ж и IIб проведоха съвместен урок по извънкласно четене на тема: " Приказни герои търсят своята приказка". Учениците четоха откъси от българска и чуждестранна детска литература, представяха приказни герои, отгатваха гатанки.

Previous Post Next Post

Приказни герои търсят своята приказка