На 09.11.2022 по покана на Пощенска банка 5 Д клас се включи в инициативата „Гордея се с труда на моите родители“. С игри и усмивки те получиха подкрепа и във важния кариерен избор, който им предстои някой ден. Това бе в тясна връзка и с изучаваните по математика в 5 клас десетични дроби, проценти, лихви, влогове и кредити - видяха как те се прилагат на практика.

4321

Previous Post Next Post

Посещение банка