Днес беше направена още една крачка към сбъдването на още една мечта на 55.СУ. На днешното заседание на Столичния общински съвет беше приета технико-икономическа обосновка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на пристройка на съществуващите училищни сгради на 55.СУ. Архитектурният проект за изграждане на новата пристройка е изготвен от ръководството на 55.СУ в съответствие с нуждите на училището и е финансиран със средства от училищния бюджет. С реализирането му ще бъдат постигнати следните цели: -изграждане на "топла" връзка между двете сгради и свободен достъп на учениците от "малка" сграда до училищния стол, бюфет, плувен басейн и СТЕМ център, намиращи се в "голяма" сграда; -обособяване на нови учебни помещения и творчески работилници за театрални, музикални, танцови и арт занимания; -изграждане на концертна зала с директен достъп от двора на училището за изява на талантите на нашите ученици; Проектът ще бъде предложен за финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1:Образование и умения. Училищното ръководство благодари на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, по чиято инициатива беше внесен докладът в Столичния общински съвет.
fasada

Previous Post Next Post

Разширение на сградата на 55.СУ