Учениците от 8а клас посетиха новооткрития СТЕМ Център на Microsoft Bulgaria и направиха тричасово занимание на глобална и актуална тема "Здравословно хранене и наднормено тегло". Учениците, заедно с класния си ръководител - Даниела Генова, госпожа Светлана Добрева - учител по АЕ и господин Вачков- родител на Виктория Вачкова взеха активно участие, работейки в екипи, с ясно поставени цели и правила. Всеки участник в отбора си имаше конкретна мисия, която изпълняваше. Почтеност и уважение бяха водещите човешки ценности в отборните екипи. Разискваха се сериозни и актуални казуси на тема "Каква е причината за наднорменото тегло?", анализираха се статии, бяха поставени в ситуация да проверят истинността на получената от Интернет информация. Всеки отбор предлагаше идеи, изказваше своята гледна точка с ясни аргументи. Всички отбори стигнаха до извода, че главния проблем за наднорменото тегло сред хората е обездвижването. Последната мисия на осмокласниците беше свързана със справянето с този проблем. За целта съставиха програма за измерване на крачки. Програмата "Крачкомер" беше създадена с Microbit. Неусетни и ползотворни бяха тези три часа за 8 А клас и техните ръководители.

Previous Post Next Post

STEM урок по програмиране и здравословно хранене в Microsoft Dream Space Center