55 СУ „Петко Каравелов“ съчетава в себе си повече от едновековна традиция и непрекъснат стремеж към усъвършенстване с поглед в бъдещето.

Днес в 55.СУ се обучават над 1550 ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап етап. Разположено е в кв. „Дървеница“, на територията на район Студентски, с обща площ от 22 242кв. м. Училището се помещава в две триетажни сгради с дворно пространство, открити спортни площадки, плувен басейн и обособен амфитеатрален кът.

В сградите има 46 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети.

През 2022г. е открит уникален за страната ни иновативен СТЕМ център "RoboLab" разположен на 360 кв.м. с възможности за работа в 3D виртуална реалност, управляване на роботи чрез програмиране, създаване на прототипи за различни електронни устройства, програмиране и работа с компютърна графика. В модерно оборудвани компютърни зали, в езикова лаборатория „Европа“, 2 физкултурни салона, библиотека, балетна зала, проектна стая се обучават нашите възпитаници.

Previous Post Next Post

Материална база